180
Kalkulačky a nástroje

Kalkulačky a nástroje

Softwarové nástroje, které vám pomohou vypočítat opotřebení, náklady na svařování, spotřebu energie, výhody přechodu na vysokopevnostní ocel atd.

WearCalc
WeldCalc
Instant ValueCalc
Infra design tool

WearCalc

WearCalc™ 2.1 provádí snadno náročná rozhodování o výběru správného plechu.

Podnikání může být náročné. Vaše stroje jsou každý den vystaveny náročným podmínkách, takže přemýšlíte, jak hodně toho vydrží, pokud jste zvolili správné materiály a ocel odpovídající kvality. Uvažujete, zda stojí za to investovat do tohoto plechu.

WearCalc 2.1 vypočítá opotřebení komponentu a usnadní výběr otěruvzdorného plechu.

Tento výkonný prediktivní software, který je nabízen bezplatně zákazníkům, kteří zakoupili otěruvzdorné plechy SSAB, rychle a snadno vypočítá relativní životnost všech otěruvzdorných plechů Hardox® z různých druhů oceli tak, abyste si mohli vybrat nejlepší plech pro daný účel. WearCalc 2.1 predikuje opotřebení způsobené erozí, rázy i kluzem.

Model rázového opotřebení analyzuje různá poškození, a to včetně vzniku kráterů a výčnělků během rázů, a modeluje škody vzniklé v důsledku plastické deformace povrchu. Model eroze predikuje, zda vrstva abrazivního materiálu způsobí proniknutí hran do povrchu oceli resp. zda dojde k prasknutí. Na mikroúrovni počítá tento model pomocí tvrdosti minerálů erozi jednotlivých druhů otěruvzdorných plechů.

Model kluzného opotřebení vychází z mezního zakřivení, které představuje typ poškození - plastické nebo řezné. Vztah mezi tvrdostí oceli a tvrdostí abrazivního materiálu určuje mechanismus poškození a tedy relativní životnost.

Uživatelské rozhraní

  • Uživatelské rozhraní 
  • Algoritmus bere v úvahu velikost, tvar, rozptylový úhel a rychlost materiálu 
  • Výsledky prezentované v přehledné tabulce 
  • Generátor zpráv vytvoří zprávu se vstupními parametry a výsledky 
  • Soubor se zprávou lze uložit, poslat e-mailem nebo upravit v aplikaci Microsoft Word

How to access

To access WearCalc 2.1, you need to sign up by providing your contact information in the form to the right.

WeldCalc

Díky aplikaci WeldCalc™ 2.2 máte vždy k dispozici optimalizovaná doporučení ke svařování.

Weldcalc 2.2 - kalkulačka pro svařování

Díky kalkulačce WeldCalc 2.2 od společnosti SSAB jsou poznatky získané v oblasti svařování během dlouhých desetiletí k dispozici v interaktivní webové aplikaci, která pomáhá výrobcům optimalizovat proces svařování. Tato kalkulačka počítá a nabízí doporučení ke svařování oceli Hardox® a Strenx®.

Jak WeldCalc funguje

Uživatelé zadají požadované mechanické vlastnosti, proces svařování a materiál plechu. Na základě těchto informací kalkulačka vypočítá "toleranční pásmo" a zobrazí přípustný interval vstupního tepla a teplotu předehřevu/mezicyklu. Dále lze vypočítát maximální hodnoty tvrdosti v tepelně ovlivněné zóně (HAZ).

Webové rozhraní obsahuje funkce, které umožňují uložit, otevřít a upravit svařovací projekty, což usnadní zobrazení a využití výsledků. K dispozici jsou doporučení pro následující svařování: MAG, MMA, SAW, TIG, svařování laserem, hybridní svařování laserem a svařování plazmou.

Vlastnosti a výhody

  • Intuitivní uživatelské rozhraní a řada nových funkcí usnadní výpočet a aplikování výsledků.
  • Uživatele mohou nastavit, jaké vlastnosti jsou v dané svařované konstrukci nejdůležitější, například, mohou nastavit jako prioritní  optimální tuhost spoje nebo optimální efektivitu výroby.
  • Výsledky mohou uživatelé uložit nebo exportovat.
  • Protokoly lze otevřít, upravit a znovu uložit.
  • Na webu a vždy aktuální.

How to access

To access WeldCalc 2.2, you need a Portwise Password. Please sign up by providing your contact information. Your login will be sent to you within 24 hours during business days.

Already have a password? Log in to WeldCalc 2.2.