180 180
Ocel Strenx pro návěsy Ocel Strenx pro zařízení RUPD
RUPD – zařízení na ochranu proti podjetí zezadu

OCEL STRENX® 960 PRO PEVNĚJŠÍ A BEZPEČNĚJŠÍ ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI PODJETÍ ZEZADU (RUPD)

Tam, kde záleží na kvalitě, je přechod na vysokopevnostní ocel Strenx® 960 za účelem ochrany těžkých nákladních vozů skvělou volbou. Je ideální u aplikací, jako je zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD), které pomáhají snižovat riziko smrtelných zranění při nárazu do těžkých vozidel zezadu.

Nedostatečně pevné zařízení RUPD nemůže předejít vážnému poškození karoserie automobilu a snižuje prostor pro přežití cestujících.

Statistiky ukazují, že počet vážných a smrtelných zranění roste. Tento trend může zvrátit zavádění nových předpisů Evropské hospodářské komise OSN (EHK) v letech 2019 až 2021, které zavazují výrobce nákladních vozidel a návěsů zhruba zdvojnásobit potřebnou nosnost zařízení RUPD.

Správná konstrukce při použití oceli Strenx® 960 vyhovující předpisům EHK poskytuje ve srovnání s hliníkem lepší poměr pevnosti k hmotnosti.

TENKÝ MATERIÁL

zařízení na ochranu proti podjetí zezadu
RIZIKA škod vzniklých z důvodu srážky osobního s nákladním vozidlem

PEVNÉ ZAŘÍZENÍ

– zařízení na ochranu proti podjetí zezadu
PŘEDCHÁZÍ škodám způsobeným srážkou osobního vozidla s nákladním

VYŠŠÍ PŘEPRAVNÍ NOSNOST VYŽADUJE PEVNĚJŠÍ MATERIÁL

Nová nařízení ve stručnosti

Nová nařízení ve stručnosti

F1 100 kN (dříve 50 kN).
F2 180 kN (dříve 100 kN).
F3 je 100 kN ve středové části RUPD (dříve 50 kN).
H Minimální výška profilu nosníku by měla být nejméně 120 mm (dříve 100 mm).

Partner pro konstrukci

Kromě trubek Strenx 960, plechů a desek pro zařízení RUPD nabízí společnost SSAB také řezání trubek a jejich pálení laserem na složitější tvary, jakož i řezání a ohýbání na ohraňovacích lisech pro různé typy nosných konstrukcí zařízení RUPD.

Společnost SSAB při konstrukci RUPD nabízí spolupráci. Výkon zařízení RUPD závisí na parametrech, jako je výběr materiálu, tvar a tloušťka různých dílů, vzdálenost mezi nosníky a konstrukce propojení mezi různými díly.

Kombinací různých parametrů lze dojít k nejrůznějším konstrukcím. Je nutné provést technickou studii, tyto parametry vyhodnotit a najít nejvhodnější řešení, které splňuje požadavky na náklady a výkon. Společnost SSAB při konstrukci optimálního zařízení RUPD aktivně spolupracuje se zákazníky na téměř všech technických úrovních.

VÝHODY OCELI STRENX® 960