180
Produktová řada ocelí Strenx 700

Strenx® 700

Vysokopevnostní konstrukční ocel s pevností 700 MPa

V nekonečném boji za zlepšení výkonu výrobků z oceli vyhrává nižší hmotnost. Ocel Strenx® je pevnější než běžná ocel, takže k dosažení odpovídající pevnosti svých produktů budete potřebovat menší množství materiálu.

Oceli Strenx® 700 jsou konstrukční oceli s minimální mezí kluzu závislou na tloušťce pohybující se mezi 650 a 700 MPa.

Chemické složení kromě nízkých hladin uhlíku obsahuje další rafinátory zrna, jako je niob, titan nebo vanad, které jsou přesně dávkovány. Díky tomu a společně s vysokou čistotou se tak vysokopevnostní oceli Strenx® stávají maximálně konkurenčně schopnou alternativou pro výrobu zastudena tvářených a svařovaných produktů.

Oceli Strenx® 700 se používají v aplikacích, jako jsou například podvozky sklápěčů a nákladních vozidel, konstrukce jeřábů a zemědělská zařízení, zejména u nosných konstrukcí s vysokými nároky na nižší hmotnost. U těchto aplikací může být vysoká pevnost těchto ocelí využita pro úsporu hmotnosti, zvýšení užitečného zatížení a zvýšení výkonu. V důsledku těchto výhod a díky dobré tvářitelnosti těchto ocelí lze také snížit celkové náklady.

Produkty a tloušťky oceli Strenx 700

Strenx® 700
Standardní produkty
Rozsah tlouštěk Tolerance odpovídají normě Rozměry Typické produkty vyrobené z oceli Strenx®
Plech Zatepla válcované pásy Zastudena válcované pásy
Strenx® 700 E 4 až 160 --- --- S690QL podle EN 10025-6, rázová zkouška při -40° C Plechy Komplexní nosné konstrukce
Strenx® 700 F 4 až 130 --- --- S690QL1 podle EN 10025-6, rázová zkouška při -60° C Plechy Komplexní nosné konstrukce v chladných a extrémních podmínkách
Strenx® 700MC D --- 2 až 10 --- S700MC podle EN 10149-2, rázová zkouška při -20 °C Plechy, svitky a řezané svitky Široká nabídka konstrukcí
Strenx® 700MC E --- 2 až 10 --- S700MC podle EN 10149-2, rázová zkouška při -40 °C Plechy, svitky a řezané svitky Široká nabídka konstrukcí
Strenx® 700MC Plus
--- 3 až 12 --- S700MC podle EN 10149-2, rázová zkouška při -60 °C Plechy Konstrukce vyžadující výjimečnou tvářitelnost a rázovou houževnatost
Strenx® 700 CR --- --- 0,7 až 2,1 Technické vlastnosti oceli SSAB Plechy, svitky a řezané svitky Široká nabídka konstrukcí
Strenx® 700 OME 4 až 130 --- --- S690QL podle EN 10025-6, rázová zkouška při -40° C Plechy Komplexní nosné konstrukce v námořním a offshore průmyslu

Interval rozměrů

Ocel Strenx® 700 je dostupná ve formě tlustých plechů v tloušťkách od 4,0 do 160 mm, ve formě zatepla válcovaných pásů v tloušťkách od 2,0 do 12,0 mm a jako zastudena válcované plechy od 0,7 do 2,1 mm. Ocel Strenx® 700 je dostupná až do šířky 3 350 mm.

1,24 Mb

Stáhnout příručku Svařování ocelí Strenx

Extrémní výkonnost oceli Strenx® je kombinována s mimořádnou svařitelností. Pro svařování oceli Strenx® s jinými druhy svařitelných ocelí lze použít jakoukoliv běžnou metodu svařování, např. MAG, MIG, SAW a LHW.