180 180
Strenx 1100 Plus

Strenx® 1100 Plus

Strenx® 1100 Plus

Strenx® 1100 Plus je konstrukční ocel válcovaná zatepla s minimální mezí kluzu ve výši 1100 MPa a s výbornou svařitelností.

Ocel Strenx® 1100 Plus* je nová vysokopevnostní konstrukční ocel s jedinečnými svářecími vlastnostmi. Pevnost, tažnost a rázová houževnatost svařované oblasti splňují minimální záruky základního materiálu.

Tyto vlastnosti poskytují důležité technické výhody. Váš projekt může být založen na stejné minimální statické pevnosti v celé aplikaci v závislosti na příslušných konstrukčních předpisech Ocel Strenx® 1100 Plus je ideální pro výrobu zdvihacích zařízení, čímž získají na pevnosti, dosáhnou výše a zvládnou těžší náklad. Proto tuto ocel nazýváme funkční ocelí.

Výhody oceli Strenx® 1100 Plus:

  • Výjimečná svařitelnost s odpovídající pevností, tažností a houževnatostí ve svaru. Podle zkoušky CTS a v souladu s normou EN ISO 17642-2:2005 lze svařování provádět za pokojové teploty.
  • Velmi dobrá tvářitelnost a kvalita povrchu
  • Vynikající konzistence zaručená úzkými tolerancemi umožňuje předvídatelné chování při zpracování
  • Vysoká houževnatost zajišťuje dobrou odolnost proti zlomení

* Ocel Strenx® 1100 Plus dosud neobdržela oficiální označení EN

Download brochure

1,4 Mb

Interval rozměrů

Materiál Strenx® 1100 Plus je dostupný jako plech řezaný na délku v tloušťce 4,0 až 8,0 mm. Strenx® 1100 Plus je k dispozici v šířce do 1 600 mm a délce do 12300 mm v závislosti na tloušťce. Další informace k rozměrům vám sdělí obchodní zástupce.

 

Dostupné standardy

EN 10051

EN 10163-2

Ocel Strenx® 1100 Plus

Ocel Strenx® 1100 Plus

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Structural

ROZMĚRY

T: 4 - 8 mm

W: Až 1600 mm

L: Až 12300 mm

NORMY

EN 10051

EN 10163-2

MATERIÁLOVÝ LIST