180
Známka kvality
Značka My Inner Strenx

My Inner Strenx®

Buďte silnější a úspěšnější s výrobky z oceli Strenx®.

My Inner Strenx® je program pro výrobce se zápalem pro výrobu těch nejlepších produktů za použití vysokopevnostní oceli Strenx® performance. Umožňuje pracovníkům obsluhy a koncovým uživatelům identifikovat výrobce, výrobky z vynikající oceli a výrobní postupy s kontrolou kvality pro náročné aplikace.


Podívejte se na další videa...
My Inner Strenx® pro plošiny


Podívejte se na další videa...
My Inner Strenx® pro zemědělství


Podívejte se na další videa...
My Inner Strenx® pro jeřáby


Podívejte se na další videa

My Inner Strenx® pro doprava

 

 

Licencovaní členové, certifikované výrobky

Program My Inner Strenx® představuje osvědčení kvality pro aplikace, v nichž je použita vysokopevnostní ocel Strenx®. Tyto aplikace lze zpravidla uplatnit v širokém spektru průmyslových odvětví a segmentů, které využívají vysokopevnostní oceli a výhod vyplývajících z nízké hmotnosti, například v oblasti zvedací techniky, dopravy, zemědělství, u přístavních jeřábů, vlaků a lehkých kolejových vozidel a u zařízení pro stavitelství a práci se zeminou.

Přední výrobci, kteří vykazují odborné znalosti a inovace v používání vysokopevnostní oceli a kteří dodržují doporučené třídy oceli společnosti SSAB, získají oprávnění k označení svých výrobků štítkem My Inner Strenx®. Tyto společnosti disponují hlubokými znalostmi o vlastnostech oceli, jsou dokonale seznámeny s výhodami materiálu Strenx® a průběžně je uplatňují při vývoji nových výrobků. Toto označení oznamuje zákazníkům, že je výrobek optimalizován tak, aby byl pevný a lehký, a že je vyroben z vysokopevnostní oceli Strenx® podle konstrukčních postupů certifikovaných společností SSAB a ze specifikovaného materiálu.


Značka kvality

Výrobek se značkou My Inner Strenx®, si může koupit každý, jeho výrobu však každý nezvládne.

Když tedy vidíte logo My Inner Strenx®, máte jistotu že výrobek byl vyroben kvalifikovaným členem programu podle nejvyšších standardů. Všichni členové byli důkladně prověřeni za účelem oprávněnosti použití tohoto štítku. Jakmile se společnost stane členem programu, musí nadále splňovat nejpřísnější profesní kritéria.

Sledovatelnost díky sériovým číslům

Společnost SSAB bere kvalitu našich výrobků z oceli Strenx® velmi vážně. Na štítcích My Inner Strenx® je uvedeno sériové číslo, pomocí kterého lze přesně zjistit výrobce a výrobek.

Chcete zkontrolovat autentičnost svého stroje nebo zařízení? Stačí poslat sériové číslo ze značky My Inner Strenx® na adresu myinnerstrenx@ssab.com.

Výhody členství

Noví členové mají přednostní přístup k řadě služeb společnosti SSAB a zdrojům potřebným pro konstrukční návrhy, vývoj a výrobu stávajících a nových produktů. Technická podpora společnosti SSAB sdílí nejnovější poznatky o produktech a dílenské postupy se společnostmi, jež jsou členy programu. Členové také získávají přímý přístup do znalostního centra, kde mohou získat pomoc při hledání inovativních způsobů konstrukce vysokopevnostní oceli Strenx®.

Mezi další výhody patří horká linka pro technický rozvoj, možnost účastnit se pravidelných projektových a technických seminářů o aplikacích Strenx®, přímý kontakt na obchodní poradce segmentu SSAB Shape a podpora při budování značky a marketingu pro uživatele.