180
Nabídka produktů a materiálové listy Povětrnostně odolná ocel SSAB a ocel COR-TEN® snižují hmotnost u nákladních a těžkotonážních dopravních prostředků
Povětrnostně odolná ocel snižuje hmotnost a náklady na údržbu

Povětrnostně odolná ocel snižuje hmotnost a náklady na údržbu

COR-TEN® je licenční značka pro ocel z řady povětrnostně odolné oceli SSAB.
 

Pro odvětví dopravy těžkých nákladů je ideální povětrnostně odolná ocel SSAB a ocel COR-TEN®. Železniční kolejová vozidla a přepravní kontejnery jsou vystaveny mimořádným povětrnostním podmínkám, které se mohou během několika hodin cesty značně lišit, ať už jde o působení deště, slunce, větru či sněhu. Tyto měnící se povětrnostní podmínky jsou ideální pro povětrnostně odolnou ocel, která vyžaduje proměnlivé mokré a suché prostředí, aby došlo k oxidačnímu procesu a vznikla jedinečná a odolná patina tvořená ochrannou vrstvou rzi. 

Kromě toho povětrnostně odolná ocel SSAB nezadržuje vlhkost podporující vznik koroze tak, jak je tomu u konvenční oceli, což znamená, že prostředky pro nákladní dopravu z ní vyrobené mají delší životnost.

Vysokopevnostní ocel pro železniční vozidla a přepravní kontejnery

Železniční vozidla a přepravní kontejnery vyrobené z vysokopevnostní povětrnostně odolné oceli SSAB jsou mimořádně pevné, odolné a relativně lehké ve srovnání s produkty pro nákladní dopravu z jiných materiálů. Přidejte k tomu odolnost proti korozi a získáte železniční vagóny a kontejnery, které dokáží zvládnout větší užitečné zatížení po delší dobu s nižšími požadavky na energii.

 

Nízké náklady na uvedení do provozu a údržbu

Dalším důležitým důvodem, proč je povětrnostně odolná ocel SSAB a ocel COR-TEN® používána pro nákladní a přepravní kontejnery, jsou nízké náklady na uvedení do provozu a údržbu. Na rozdíl od konvenční oceli nevyžaduje povětrnostně odolná ocel nátěr. Patinovaný povrch, který vzniká během procesu oxidace, chrání ocel pod touto vrstvou. Tento přirozeně se vyskytující proces znamená nulové náklady na základní nátěr a další případné nátěry, a to po celou dobu životnosti oceli.

Ocel odolná proti korozi

Korozní chování ve srovnání s běžnou uhlíkovou ocelí

Korozní chování ve srovnání s běžnou uhlíkovou ocelí

Vrstva patiny na povrchu povětrnostně odolné oceli pevně ulpívá a odolává pravidelné ztrátě koroze. Během prvních let procesu tvorby patiny je rychlost vzniku koroze blízká rychlosti vzniku koroze u běžné uhlíkové oceli.

Venkovní expozice ve Finsku po prvních 10 letech

Tvorba patiny je závislá na atmosférických podmínkách. Ve venkovských oblastech vykazuje ocel COR-TEN A i COR-TEN B výrazný pokles korozi v porovnání s obyčejnou uhlíkovou ocelí S355. V průmyslových oblastech poskytuje ocel COR-TEN A nejlepší odolnost proti korozi díky legování fosforem.

Používat či nepoužívat nátěry, toť otázka, kterou rozhodnete vy 

U většiny mostních a konstrukčních materiálů nemáte na výběr, musí být buď natřeny, jako je tomu u konvenční oceli, nebo jsou ponechány bez úpravy jako u betonu. U povětrnostně odolné oceli SSAB a oceli COR-TEN® se však osvědčily obě možnosti. 

Během provádění nátěru se můžete spolehnout na dobrou přilnavost barvy díky struktuře oceli. Odolnost oceli je způsobena také „samoregeneračním účinkem“, který snižuje šírení koroze pod povrchem nátěru na minimum.

Navíc šířící se porézní koroze není u konstrukcí z povětrnostně odolné oceli SSAB na rozdíl od uhlíkové oceli žádným problémem. Tyto faktory naznačují, že doba použitelnosti nátěrové hmoty u povětrnostně odolné oceli je dvakrát vyšší než u běžné oceli. Most z běžné oceli je obvykle zapotřebí ošetřit nátěrem dvakrát častěji než most vyrobený z povětrnostně odolné oceli SSAB. To také znamená, že nátěrem ošetřená povětrnostně odolná ocel vypadá lépe po delší dobu.

Nízká ekologická stopa

Povětrnostně odolná ocel SSAB a ocel COR-TEN® má nižší ekologickou stopu než konvenční ocel. Emisím a znečištění způsobenému nátěrovými hmotami a jejich odstraňováním (při renovaci nátěru) lze v případě vagónů a kontejnerů zcela zamezit, pokud zůstanou bez nátěru. Tato ocel je rovněž 100% recyklovatelná a může být použita jako náhrada za dřevo. V takovém případě se lze vyhnout použití škodlivých impregnačních činidel.
Environmentally-friendly steel
 SSAB Weathering steels: ready for the workshop
As with all critical materials and components there are recommendations for application use of SSAB weatheriAs with all critical materials and components there are recommendations for application use of SSAB weathering COR-TEN® steels. ng COR-TEN® steels.

Download recommendations for application use of SSAB weathering COR-TEN®

Download brochure

Heavy transport brochure

Kontaktujte nás

Více informací ohledně cen a možnosti objednání povětrnostně odolné oceli SSAB a oceli COR-TEN® odolné proti korozi získáte prostřednictvím telefonátu nebo e-mailové zprávy.

Kontaktujte nás