180
SSAB Multisteel SNL

Ocel MultiSteel SSAB SNL

Tlustý plech z normalizované konstrukční oceli.

Ocel Multisteel SSAB SNL je zatepla válcovaná konstrukční ocel pro běžné ocelové konstrukce. SNL = konstrukční normalizovaná ocel pro nízké teploty

Ocel Multisteel SSAB SNL je všestranná konstrukční ocel pro konstrukční výrobky a konstrukce z ocelových rámů překračující požadavky několika standardních tříd ocelí. Tvářitelnost a vysoce konzistentní kvalita zaručují rychlou, kontinuální výrobu, což přináší jednoznačné úspory nákladů na správu materiálu.

Ocel Multisteel SSAB SNL překračuje požadavky několika standardů oceli a je dostupná v šesti standardních třídách: S355N a S355NL podle normy EN 10025-3 a S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N a S355JR+N podle normy EN 10025-2.


Označení CE:

Ocel SSAB Raahe Works má podle normy EN 10025-2, EN 10025-3 a EN 10025-1 oprávnění používat označení CE pro konstrukční oceli.

Označení CE je vyznačeno na zvláštní stránce kontrolní certifikace 3.1.

Dimension range

SSAB Multisteel SNL is available in thicknesses of 5.00 - 150.00 mm.

Dostupné standardy

EN 10025-2

EN 10025-3

SSAB Multisteel SNL

SSAB Multisteel SNL

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Structural

ROZMĚRY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-2

EN 10025-3

MATERIÁLOVÝ LIST