180
SSAB Multisteel SN

Ocel Multisteel SSAB SN

Tlustý plech z normalizované nebo normalizované válcované konstrukční oceli.

Ocel Multisteel SSAB SN je zatepla válcovaná konstrukční ocel pro běžné ocelové konstrukce. NL = konstrukční normalizovaná ocel

Ocel Multisteel SSAB SN je všestranná konstrukční ocel pro konstrukční výrobky a konstrukce z ocelových rámů překračující požadavky několika standardních tříd ocelí. Tvářitelnost a vysoce konzistentní kvalita zaručují rychlou, kontinuální výrobu, což přináší jednoznačné úspory nákladů na správu materiálu.

Ocel Multisteel SSAB SN překračuje požadavky několika standardů oceli a je dostupná ve čtyřech standardních třídách: S355K2+N, S355J2+N, S355J0+N a S355JR+N podle normy EN 10025-2.

Označení CE:

Ocel SSAB Raahe Works má podle normy EN 10025-2 vycházející z normy EN 10025-1 oprávnění používat označení CE pro konstrukční oceli.

Označení CE je vyznačeno na zvláštní stránce kontrolní certifikace 3.1.

Dimension range

SSAB Multisteel SN is available in thickness of 5.00 - 150.00 mm.

Dostupné standardy

EN 10025-2

SSAB Multisteel SN

SSAB Multisteel SN

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Structural

ROZMĚRY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-2

MATERIÁLOVÝ LIST