180
SSAB Multisteel PES

Ocel Multisteel SSAB PES

Tlustý plech z normalizované konstrukční oceli pro výrobu tlakových nádob se dvěma certifikáty na konstrukční ocel.

Ocel Multisteel SSAB PES je zatepla válcovaná konstrukční ocel pro běžné ocelové konstrukce pro tlaková zařízení. PES = evropská konstrukční ocel pro tlaková zařízení (splňuje evropskou normu).

Ocel Multisteel SSAB PES je všestranná ocel pro výrobu tlakových nádob a tlakových zařízení vyrobených ze svařitelné oceli s jemnými zrny. Tvářitelnost a vysoce konzistentní kvalita zaručují rychlou, kontinuální výrobu, což přináší jednoznačné úspory nákladů na správu materiálu. Certifikace také pro konstrukční ocel podle normy EN 10025-2 poskytuje více možností použití v několika aplikacích.

Ocel Multisteel SSAB PES překračuje požadavky několika standardů oceli a je dostupná ve čtyřech třídách ocelí: Multisteel SSAB PES, P355N, P355NH a P355NL2 podle normy EN 10028-3 a S355K2+N podle normy EN 10025-2.


Multisteel SSAB PES zahrnuje čtyři různé kvalitativní třídy oceli:

1) Jakost pro pokojové teploty (P355N)

2) Jakost pro vyšší teploty (P355NH)

3) Speciální jakost pro nízké teploty (P355NL2)

4) Kvalita konstrukční oceli (S355K2+N)

5) Multisteel SSAB PES (všechny společně)


Certifikát PED:

Třídy ocelí pro výrobu tlakových nádob, které jsou schváleny normou EN 10028, jsou dodávány především s kontrolním certifikátem 3.1. Směrnice 2014/68/EU (PED) požaduje, aby byl systém zajištění kvality výrobce schválen externím akreditovaným orgánem (notifikovaným subjektem).

Společnost SSAB Europe Oy Raahe Works je držitelem schválení dle PED od společnosti DNV GL.

Ocel SSAB Raahe Works může podle normy EN 100280028-3 vycházející z normy EN 100280028-1 použít certifikaci PED pro výrobu tlakových zařízení.

Dimension range

SSAB Multisteel PES is available in thickness of 5.00 – 150.00 mm.

Dostupné standardy

EN 10025-3

EN 10028-3

SSAB Multisteel PES

SSAB Multisteel PES

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Pressure Vessel

ROZMĚRY

T: 5 - 150 mm

NORMY

EN 10025-3

EN 10028-3

MATERIÁLOVÝ LIST