180
SSAB Multisteel PEA

Ocel Multisteel SSAB PEA

Tlustý plech z normalizované konstrukční oceli pro výrobu tlakových nádob.

Ocel Multisteel SSAB PEA je zatepla válcovaná konstrukční ocel pro běžné ocelové konstrukce pro tlaková zařízení. PEA = americká konstrukční ocel pro tlaková zařízení (splňuje evropskou a americkou normu).

Ocel Multisteel SSAB PEA je všestranná ocel pro výrobu tlakových nádob a tlakových zařízení vyrobených ze svařitelné oceli s jemnými zrny. Tvářitelnost a vysoce konzistentní kvalita zaručují rychlou, kontinuální výrobu, což přináší jednoznačné úspory nákladů na správu materiálu.

Ocel Multisteel SSAB PEA překračuje požadavky několika standardů oceli a je dostupná v pěti třídách ocelí: P355N, P355NH, P355NL1 a P355NL2 podle normy EN 10028-3 a SA/A516 GR 70 podle normy ASME/ASTM SA/A516.


Multisteel SSAB PES zahrnuje pět různých kvalitativních tříd oceli:

1) Jakost pro pokojové teploty (P355N)

2) Jakost pro vyšší teploty (P355NH)

3) Jakost pro nízké teploty (P355NL1)

4) Speciální jakost pro nízké teploty (P355NL2)

5) Běžná normalizovaná ocel pro výrobu tlakových nádob odolná proti nárazům (SA/A516 GR 70)

6) Multisteel SSAB PEA (všechny společně)


Certificate PED (pro třídy oceli podle normy EN 10028-3):

Třídy ocelí pro výrobu tlakových nádob, které jsou schváleny normou EN 10028, jsou dodávány především s kontrolním certifikátem 3.1. Směrnice 2014/68/EU (PED) požaduje, aby byl systém zajištění kvality výrobce schválen externím akreditovaným orgánem (notifikovaným subjektem).

Společnost SSAB Europe Oy Raahe Works je držitelem schválení dle PED od společnosti DNV GL.

Ocel pro výrobu tlakových nádob povolena normou EN 100280028-1 je dodávána především s kontrolním certifikátem 3.1.

Dimension range

SSAB Multisteel PEA is available in thickness of 6.00 – 50.00 mm.

Dostupné standardy

ASME SA516

ASTM A516

EN 10028-3

SSAB Multisteel PEA

SSAB Multisteel PEA

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Pressure Vessel

ROZMĚRY

T: 6 - 50 mm

NORMY

ASME SA516

ASTM A516

EN 10028-3

MATERIÁLOVÝ LIST