180
SSAB Multisteel PE

Ocel Multisteel SSAB PE

Tlustý plech z normalizované konstrukční oceli pro výrobu tlakových nádob.

Ocel Multisteel SSAB PE je zatepla válcovaná konstrukční ocel pro běžné ocelové konstrukce pro tlaková zařízení. PES = evropská konstrukční ocel (splňuje evropskou normu).

Ocel Multisteel SSAB PE je všestranná ocel pro výrobu tlakových nádob a tlakových zařízení vyrobených ze svařitelné oceli s jemnými zrny. Tvářitelnost a vysoce konzistentní kvalita zaručují rychlou, kontinuální výrobu, což přináší jednoznačné úspory nákladů na správu materiálu.

Ocel Multisteel SSAB PE překračuje požadavky několika standardů oceli a je dostupná ve čtyřech třídách ocelí: P355N, P355NH, P355NL1 a P355NL2 podle normy EN 10028-3.


Multisteel SSAB PE zahrnuje čtyři různé kvalitativní třídy oceli:

1) Jakost pro pokojové teploty (P355N)

2) Jakost pro vyšší teploty (P355NH)

3) Jakost pro nízké teploty (P355NL1)

4) Speciální jakost pro nízké teploty (P355NL2)

5) Multisteel SSAB PE (všechny společně)


Certifikát PED:

Třídy ocelí pro výrobu tlakových nádob, které jsou schváleny normou EN 10028, jsou dodávány především s kontrolním certifikátem 3.1. Směrnice 2014/68/EU (PED) požaduje, aby byl systém zajištění kvality výrobce schválen externím akreditovaným orgánem (notifikovaným subjektem).

Společnost SSAB Europe Oy Raahe Works je držitelem schválení dle PED od společnosti DNV GL.

Ocel SSAB Raahe Works může podle normy EN 100280028-3 vycházející z normy EN 100280028-1 použít certifikaci PED pro výrobu tlakových zařízení.

Dimension range

SSAB Multisteel PE is available in thickness of 5.00 – 150.00 mm.

Dostupné standardy

EN 10028-3

SSAB Multisteel PE

SSAB Multisteel PE

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Pressure Vessel

ROZMĚRY

T: 6 - 150 mm

NORMY

EN 10028-3

MATERIÁLOVÝ LIST