180 180
SSAB Laser 275C

SSAB Laser 275C

Progresivní za tepla válcovaná konstrukční ocel pro tváření za studena, optimalizovaná pro řezání laserem, s minimální pevností v kluzu 275 MPa.

Materiál SSAB Laser 275C je vhodně umístěn mezi materiály SSAB Laser 250C a SSAB Laser 355C. Může to být přesně ta ocel, kterou potřebujete. Materiál SSAB Laser 275C je výsledkem absolutní kontroly výrobního procesu. K dokonalosti přivedený proces válcování za tepla společně s konzistentním chemickým složením s nízkým obsahem síry, fosforu a křemíku zaručuje typický hladký povrch s mikrookujemi, který umožňuje optimální řezání laserem.

SSAB Laser 275C představuje materiál dead-flat. Je zaručeno, že rovinnost před řezáním a po řezání laserem je ≤ 3.0 mm/m.

Parametry oceli SSAB Laser 275C jsou lepší než požadavky normy EN 10025-2 pro S235J2C+N. Na požádání je k dispozici značka CE a duální certifikace pro materiál. Rozměrové tolerance oceli SSAB Laser jsou lepší než hodnoty, které požadují pro za tepla válcované plechy příslušné tloušťky normy EN 10051 a EN 10029.

Řada SSAB Laser® zahrnuje za tepla a za studena válcované plechy různých tlouštěk s pevností v kluzu až 460 MPa. Všechny produkty charakterizuje velmi vysoká čistota oceli, vyvážená a konzistentní chemie optimalizovaná pro řezání laserem a úzké a konzistentní rozměrové tolerance.


Interval rozměrů

Materiál SSAB Laser 275C je dostupný v tloušťce 2,00 - 30,00 mm a šířce až 1860 mm v případě plechu řezaného na délku a 3300 mm v případě tlustých plechů. U kvarto plechů délka až 15 m. V případě svitkových plechů řezaných na délku až 16 m.

Dostupné standardy

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

SSAB Laser® 275C

SSAB Laser® 275C

POUŽÍVÁ SE PRO
ROZMĚRY
NORMY
MATERIÁLOVÝ LIST
POUŽÍVÁ SE PRO

Laser cutting

Structural

ROZMĚRY

T: 8 - 160 mm

W: Až 3300 mm

L: Až 16000 mm

NORMY

EN 10025-2

EN 10051

EN 10029

MATERIÁLOVÝ LIST