180
Recyklační kontejner EcoUpgraded na šrot

„Přepravuj náklad, ne ocel“

Kontejner pro recyklovaný šrot

Odstraněním výztuh a použitím vysokopevnostní oceli Hardox® 450 s dlouhou životností bylo možno snížit hmotnost o 35 % a zároveň zdvojnásobit životnosti z 6 na 12 let.

 

SSAB EcoUpgraded

Společnost SSAB se svými zákazníky průběžně modernizuje ocel a konstrukci strojů. Koncept SSAB EcoUpgraded přispívá ke snižování emisí CO2 , a to jak při výrobě oceli, tak i po celou dobu životnosti konečného produktu.

Co se týče návratnosti z hlediska CO2, každá hodina navíc přináší další úspory.

Snížení emisí CO2

  Údaje
Spotřeba paliva při plném naložení 34 litrů/100 km
Spotřeba paliva bez nákladu 24 litrů/100 km
Roční využití vozidla 100 000 km/rok
Vzdálenost s maximálním zatížením 50 %
Životnost 12 let
Maximální užitečné zatížení (před modernizací) 13 260 kg
Celková hmotnost (při plném naložení) 26 000 kg
Hmotnost původních dílů 4 020 kg
Hmotnost modernizovaných dílů 2 620 kg
Hmotnost ušetřené oceli odolné proti opotřebení během životnosti 4 202 kg