180
Prohlášení o ochraně soukromí společnosti SSAB

Prohlášení o ochraně soukromí společnosti SSAB

Poslední aktualizace: 16. dubna 2018

V tomto Prohlášení k ochraně soukromí vás informujeme o tom, jak společnost SSAB, včetně dceřiných společností, mimo jiné Tibnor a Ruukki, (dále jen "SSAB") zpracovává osobní údaje. Zde se dozvíte, jaké osobní údaje společnost SSAB shromážďuje, používá a sdílí, k jakému účelu je shromažďuje a jaká jsou práva uživatelů. Uživatelé mohou být zákazníci společnosti SSAB, zástupci společnosti zákazníků, potenciální zákazníci, nebo uživatelé internetu, kteří navštěvují webovou stránku (dále jen "uživatelé").

Webová stránka společnosti SSAB může obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran. Na tyto webové stránky a služby se vztahují prohlášení k ochraně soukromí od těchto třetích stran. Společnost SSAB nenese žádnou odpovědnost za prohlášení k ochraně soukromí od třetích stran ani za zpracování osobních údajů v rámci operací třetích stran. Věnujte prosím pozornost prohlášením o ochraně soukromí a následným změnám.

 

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

V souladu s platnou legislativou upravující ochranu údajů je správcem údajů společnost SSAB AB (registrační číslo: 556016-3429, adresa: P.O. Box 70, SE-101 21 Stockholm, Švédsko), a to pro veškeré údaje zpracovávané na úrovni korporace, například, pro marketingové nástroje, které jsou poskytovány všem společnostem ze skupiny SSAB. Hlavní kontakt na společnost SSAB ve věcech ochrany soukromí je e-mail: data.privacy@ssab.com

Společnost SSAB je povinna zajistit zpracování osobních údajů v souladu s tímto Prohlášením a v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

 

2. PRÁVNÍ VÝCHODISKO A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje uživatelů k různým účelům, které jsou vysvětleny dále.

2.1 Poskytování služeb

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí webové stránky a dodávka produktů a služeb společnosti SSAB. Zpracování osobních údajů vychází především ze smlouvy s uživatelem, přičemž zahrnuje zpracování údajů, které je nezbytné před tím, než je uzavřen se zákazníkem vztah.

2.2 Marketing a komunikace

Osobní údaje uživatelů se budou používat k marketingovým účelům a ke správě komunikace s uživateli. V této souvislosti zpracování údajů vychází z legitimního zájmu společnosti SSAB poskytovat uživatelům v rámci webové stránky relevantní a aktuální informací. Dále vychází z legitimního zájmu společnosti SSAB podporovat nejnovější výrobky a služby této společnosti a provádět úpravy přesně podle požadavků uživatele.

Do jisté míry marketing s využitím elektronických prostředků vyžaduje předchozí souhlas uživatele, například, se zasíláním marketingových zpráv. Další informace o marketingové komunikaci a právech uživatelů v této souvislosti najdou uživatelé dále v čl. 6.

2.3 Účel vývoje produktů a služeb

Cílem společnosti SSAB je poskytovat vysoce kvalitní služby a přinášet uživatelům relevantní informace o těchto službách. Proto společnost SSAB smí používat osobní údaje k analyzování trhu, skupin uživatelů a smí používat webové stránky k vývoji webové stránky o produktech a službách společnosti SSAB a k jejímu zlepšování. Zpracování vychází z legitimního zájmu společnosti SSAB růst a rozvíjet se.

Společnost SSAB využívá cookies a podobné přístupy ke statistickým účelům a ke kompilování anonymní, souhrnné statistiky, která umožní společnosti SSAB pochopit, jak uživatelé webové stránky používají, a pomůže zvýšit uživatelskou přívětivost webových stránek. Další informace najdete v Prohlášení společnosti SSAB o souborech cookies.

2.4 Bezpečnost informací

Společnost SSAB smí zpracovávat technické údaje, a to včetně jistých osobních údajů, za účelem zajištění bezpečnosti informací a předcházení podvodům. Společnost SSAB realizuje opatření zaměřená na bezpečnost informací tak, aby chránila obchodní informace, obchodní aktiva a osobní údaje, zabránila trestné činnosti a zajistila dostupnost webových stránek a služeb. Toto zpracování vychází z legitimního zájmu společnosti SSAB zajistit odpovídající míru bezpečnosti sítě a informací.

2.5 Zpracování osobních údajů interně v rámci skupiny SSAB

Osobní údaje uživatelů mohou být zpracovávány v jiných společnostech SSAB. V tomto případě zpracovávání uživatelských údajů vychází z legitimního práva společnosti SSAB provádět a udržovat bezpečnostní opatření zaměřená na vztahy se zákazníky, marketing a bezpečnost informací, a to vhodně a přiměřeně v rámci skupiny.

 

3. SBĚR ÚDAJŮ

Společnost SSAB smí sbírat osobní údaje pomocí různých prostředků, které jsou vysvětleny dále.

3.1 Vztah se zákazníky

Společnost SSAB zpracovává osobní údaje za účelem udržování dobrého vztahu se zákazníky, například, při dodávání a poskytování služeb a při udržování komunikace se zákazníky. Tyto osobní údaje jsou sbírány přímo od uživatelů.
V závislosti na interakci s uživateli smí společnost SSAB sbírat následující osobní údaje:

 • Základní informace o uživateli, např. jméno, e-mail a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnanci uživatele, název společnosti, adresa a telefonní číslo;
 • Informace o vztahu k zákazníkovi jako např. objednané produkty a služby, datum zahájení a ukončení vztahu se zákazníkem;
 • Fakturační informace, například, čísla účtu, provedené platby, dosud nezaslané platby a dodané faktury a
 • Komunikace se zákazníky

 

3.2 Interakce uživatele se společností SSAB na webových stránkách nebo jinde

Společnost SSAB smí sbírat osobní údaje, když uživatelé kontaktují zákaznickou službu SSAB, smí využívat chat na webových stránkách, jinak kontaktovat společnost SSAB, objednávat newsletter SSAB nebo se účastnit výzkumů a soutěží na webových stránkách či jinde. Osobní údaje jsou sbírány přímo od uživatelů.

Společnost SSAB smí sbírat osobní údaje, které uživatel sdílel se společností SSAB, jako např.

 • Základní informace o uživateli, např. jméno, e-mail a telefonní číslo;
 • Základní informace o zaměstnanci uživatele, název společnosti, adresa a telefonní číslo;
 • Důvody pro kontaktování společnosti SSAB a detaily ke kontaktu a
 • Výzkumy a soutěže, kterých se uživatel účastnil.

 

3.3 Automaticky sbírané údaje o využití webových stránek a služeb

Společnost SSAB automaticky sbírá a zpracovává následující technické údaje o uživateli a využití webových stránek, produktů a služeb, které zajišťuje SSAB:

 • IP adresa, ID zařízení, typ zařízení, používaný systém a nastavení aplikace;
 • Aktivita uživatele, například, zobrazované stránky a položky, na které kliknul;
 • Časové značky a zaznamenaná data související s využíváním služby a
 • Umístění/země původu.

Tyto technické údaje jsou sbírány automaticky při použití webových stránek a služeb.

Údaje sbírané z jiných zdrojů

Společnost SSAB smí příležitostně sbírat informace z veřejně dostupných zdrojů a od třetích stran, mezi které patří, například, sociální sítě nebo marketingové společnosti. Společnost SSAB smí, například, přijímat základní informace o profilu uživatele v sociální síti, pokud se uživatel přihlásí k webových stránkám nebo službám společnosti SSAB přes účet sociální sítě.

 

4. SDÍLENÍ DAT

Společnost SSAB smí používat osobní údaje uživatele pro následující třetí strany:

 • ostatní společnosti ze skupiny SSAB pro výše uvedené účely
 • důvěryhodní poskytovatelé služeb, například distributoři a poskytovatelé marketingových služeb prpo výše uvedené účely. Nicméně tito důvěryhodní poskytovatelé služeb vystupují vždy jménem společnosti SSAB a za používání osobních údajů uživatele nese odpovědnost společnost SSAB;
 • je-li ze zákona povoleno nebo vyžadováno splnit žádost kompetentních statních orgánů, například, prostřednictvím obsílky nebo jiného závazného úkonu;
 • pokud je společnost SSAB stranou účastnící se fúze, akvizice nebo prodeje veškerého nebo některého svého majetku a
 • pokud společnost SSAB věří v dobré víře, že je nutné tyto údaje zveřejnit, aby byla chráněna práva společnosti SSAB, bezpečnost uživatelů nebo ostatních, aby bylo možné prošetřit podvod nebo reagovat na žádost státního úřadu.

 

5. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU/EEA

5.1 Předávání v rámci skupiny

Jelikož některé společnosti ze skupiny SSAB působí mimo EU/EEA, osobní údaje uživatele lze předávat mimo EU/EEA, například, do USA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, které umožní převod mimo EU/EEA, např. standardní smluvní doložky, které schválila Evropská komise.

5.2 Poskytovatelé služeb mimo EU/EEA

Společnost SSAB smí k poskytování služeb nebo webových stránek využívat subdodavatele. V případě potřeby a v rozsahu nezbytném pro účely poskytování služeb a webových stránek smí být osobní údaje předávány do země mimo EU/EEA. V tomto případě použije společnost SSAB požadované zavedené mechanismy, které umožní převod na subdodavatele v těchto třetích zemích, např. standardní smluvní doložky, které schválila Evropská komise. V případě poskytovatelů služeb se sídlem v USA, kteří jsou certifikováni na tzv. štít ochrany soukromých údajů, bude společnost SSAB spoléhat na tento štít. Další informace o rámci Štít na ochranu soukromých údajů, který rozpracovalo Ministerstvo obchodu USA a Evropská komise a související zásady týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde.

 

6. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Pokud uživatel poskytne společnosti SSAB kontaktní informace, a to, například, v souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytováním služeb, kontaktováním zákaznického centra SSAB, objednáním příručky nebo jiného materiálu na webových stránkách, nebo v souvislosti s účastí na soutěžích, společnost SSAB smí použít osobní údaje uživatele pro marketingové účely a k propagování nejnovějších produktů a služeb společnosti SSAB a k provedení úprav podle požadavků uživatele. Uživatelé mají možnost poskytnout svůj předchozí souhlas nebo, pokud to platná legislativa připouští, mohou odmítnout zasílání marketingových sdělení od společností SSAB nebo jiných společností ve skupině.

6.1 eMarketing

Společnost SSAB smí poskytnout uživateli aktualizace produktů a služeb, newslettery a další sdělení týkající se nových produktů a služeb, a to e-mailem a prostřednictvím textových zpráv (SMS), pokud k tomu uživatel poskytl předem svůj souhlas, nebo pokud je to společnosti SSAB jinak povoleno dle platných právních předpisů.

Uživatel může kdykoliv zrušit odběr marketingových sdělení kliknutím na tlačítko "Zrušit odběr" dole v e-mailech.

6.2 Statistika a rozdělování údajů

Společnost SSAB smí vytvářet profily uživatelských skupin a segmentovat údaje pro účely vytváření anonymních souhrnných statistik o využívání webových stránek, produktů a služeb SSAB, například, k odhadování počtu uživatelů, zobrazených stránek, přečtení e-mailů a zjištění, jaké části webových stránek byly pro uživatele nejvhodnější, k identifikovaní funkcí, které lze zlepšit, a k poskytnutí kontextu na základě reklamy pro uživatelské skupiny. Data shromažďovaná k těchto účelům nemají identifikovat konkrétního uživatele, ale jsou určeny k analýze toho, jakým způsobem uživatelé nebo skupiny uživatelů obecně využívají služby nebo webové stránky.

6.3 Cílená reklama

Společnost SSAB a reklamní partneři společnosti SSAB mohou zobrazovat obsah reklamy uživateli. Uživateli se může, například, zobrazit reklama na produkt, který si na webové stránce společnosti SSAB nedávno prohlížel. Společnost SSAB využívá k zobrazení perzonalizovaných reklam soubory cookies a podobné technologie. Přitom vychází, například, ze stránek, které uživatel procházel, z historie nákupu nebo z informací o přihlášení.

Pokud společnost SSAB shromažďuje nebo využívá pro marketingové účely informace o tom, jak uživatel prochází web, uživatel je oprávněn kdykoliv kontaktovat společnost SSAB a vznést námitku. Bližší informace o právu vznést námitku najdete dále v čl. 8.

 

7. PŘECHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou přechovávány tak dlouho, jak to bude potřeba ke splnění účelů definovaných v Prohlášení k ochraně soukromí. Poté budou osobní údaje odstraněny, ledaže by uchování osobních údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
Hlavní pravidla pro přechovávání osobních údajů

 • Osobní údaje týkající se zákazníků budou přechovávány po dobu trvání vztahu se zákazníkem a poté po nutnou dobu nebo dobu vyžadovanou legislativou či právy nebo závazky jiné strany.
 • Údaje nasbírané v souvislosti se zákaznickou službou, jinou interakcí se společností SSAB, průzkumy nebo soutěžemi budou přechovávány po dobu nezbytnou k dořešení dané záležitosti. 
 • Po uplynutí přiměřené doby od posledního kontaktu mezi uživatelem a společností SSAB společnost SSAB vymaže nebo anonymizuje údaje používané k marketingovým účelům, ledaže by přechovávání údajů bylo vyžadováno legislativou či právy nebo předpisy jiné strany.
 • Pokud by uživatel měl pochybnosti ohledně přechovávání údajů k marketingovým účelů, další informace o svých právech v této souvislosti najde v čl. 8.

 

8. PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU SOUKROMÍ

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které společnost SSAB o něm přechovává.

Uživatel má kdykoliv právo požádat o opravu, aktualizaci nebo odstranění svých osobních údajů. Nicméně upozorňujeme, že některé informace jsou naprosto nezbytné ke splnění účelů definovaných v tomto Prohlášení, přičemž tyto informace mohou být vyžadovány ze zákona. Je tedy možné, že smazání takových údajů nebude dle platného zákona povoleno, jelikož jsou předepsány povinné lhůty, během kterých musí být údaje přechovávány.

Uživatel má kdykoliv právo vznést námitku ke zpracování údajů, které vychází z legitimního zájmu společnosti SSAB z důvodů souvisejících s konkrétní situací. V rozsahu vyžadovaném platným zákonem o ochraně údajů mají uživatelé právo omezit zpracovávání údajů.

Uživatel má právo na přenositelnost údajů, tedy právo obdržet osobní údaje ve strukturovaném, běžné používaném formátu, který je čitelný pro počítače, a má právo předávat osobní údaje jinému správci údajů, a to v rozsahu vyžadovaném platným zákonem. Toto platí výhradně pro osobní údaje, které uživatel poskytne na základě zákaznické smlouvy nebo na základě svého souhlasu.

Veškeré žádosti ohledně výše uvedených práv uplatňujte u společnosti SSAB na adrese data.privacy@ssab.com.

Pokud se uživatel domnívá, že způsob, jakým společnost SSAB zpracovává osobní údaje, je problematický, má právo předložit stížnost u národního úřadu pro ochranu údajů v EU/EEA:

 

9. BEZPEČNOST

Společnost SSAB realizuje přiměřená bezpečnostní opatření, a to včetně fyzických, elektronických a procedurálních opatření, aby chránila osobní údaje před ztrátou, destrukcí, zneužitím a neoprávněným použitím či zveřejněním. Společnost SSAB, například, omezí přístup k těmto informacím na oprávněné zaměstnance a zhotovitele, kteří potřebují tyto informace pro vykonávání své práce, a na poskytovatelé služeb z řad třetích stran, kteří smí používat tyto informace pouze v souladu s pokyny společnosti SSAB.

Vezměte prosím na vědomí, že přestože společnost SSAB usiluje o přiměřenou bezpečnost osobních údajů, neexistuje systém, který by zabránil všem potenciálním narušením bezpečnosti.

 

10 ZMĚNY V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Společnost SSAB smí měnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a související informace. Společnost SSAB doporučuje, aby uživatelé průběžně sledovali Prohlášení o ochraně soukromí a byli informováni s případnými změnami v tomto Prohlášení. Společnost SSAB bude vždy informovat o datu Prohlášení o ochraně soukromí, aby uživatelé mohli sledovat změny. Upozorňujeme, že toto Prohlášení o ochraně soukromí je pouze informativní.
Společnost SSAB informuje uživatele o případných změnách prostřednictvím přiměřených a dostupných kanálů.

 

11 OBRAŤTE SE NA SPOLEČNOST SSAB

Své žádosti týkající se Prohlášení o ochraně soukromí společnosti SSAB a žádosti týkající se osobních údajů, které společnost SSAB přechovává v souvislosti s příslušným uživatelelem, směřujte na e-mail společnosti SSAB [data.privacy@ssab.com].

***