Povětrnostně odolná ocel SSAB pro konstrukce a mosty
Povětrnostně odolná ocel SSAB pro konstrukce a mosty

Povětrnostně odolná ocel SSAB pro výrobu mostů a konstrukcí s dlouhou životností

Povětrnostně odolná ocel SSAB je korozivzdorný materiál snižující náklady od prvního dne použití. Stává se tedy ideálním stavebním materiálem pro mosty a jiné konstrukce vyžadující odolnost vůči korozi.

Vypočítejte si úspory CO2 Kontaktujte nás

Lehčí a pevnější konstrukce

Chcete-li efektivně čelit přírodním živlům a neustálému namáhání mostních konstrukcí, musíte použít mimořádně pevné a odolné materiály.

Povětrnostně odolná ocel SSAB je k dispozici s úrovní meze kluzu 355–960 MPa. Otevírá se tak prostor propracovanému designu, lehčím a pevnějším konstrukcím, snazší montáži a nižším nárokům na přepravu.

Ať už se rozhodnete pro nátěrem ošetřenou verzi mostní konstrukce nebo řešení bez nátěru, povětrnostně odolná ocel SSAB vám zajistí nižší nároky na přetírání nebo jen minimální nároky na údržbu.

Povětrnostně odolná ocel SSAB pro konstrukce a mosty

Ochrana korozí

Vrstva oxidu přetvořeného v patinu se chová podobně jako nátěr. Izoluje povrch oceli od účinků atmosféry a zamezí postupující korozi. Aplikace neošetřené nátěrem tak přinášejí výraznou úsporu nákladů na údržbu. Proces oxidace a tvorba patiny probíhají za normálních atmosférických podmínek: za deště, sněhu a slunečných dnů. Není nutná žádná antikorozní úprava – snížení celkových nákladů.

Povětrnostně odolná a ekologicky šetrná ocel SSAB

Ekologicky šetrná ocel

Povětrnostně odolná ocel SSAB vykazuje mnohem menší ekologickou stopu než běžné oceli. Použitím neošetřeného materiálu zamezíte emisím a znečištění okolí konstrukce aplikací nátěru s odstraňováním starých vrstev před přetíráním. Ocelový most vyrobený z povětrnostně odolné oceli SSAB je na konci své životnosti 100% recyklovatelný. To je dnes klíčový prodejní argument pro řadu velkých infrastrukturních projektů.

SSAB – povětrnostně odolný a ekologicky šetrný materiál

Ekologický materiál

Vzhled konstrukce je důležitým faktorem jakéhokoli infrastrukturálního projektu, zejména rozměrných staveb, jako jsou mosty či věže. Patina povětrnostně odolné oceli SSAB vyniká schopností splynout s okolím, zejména v otevřené krajině. Například ocelový most vyrobený z povětrnostně odolné oceli SSAB dostane změkčující výraz, bude-li zkombinován s betonem či jinými konstrukčními materiály, jež by jinak samy převládaly.

Správná rozhodnutí vyžadují správné výpočty

Jaký stupeň oxidace povětrnostně odolná ocel zvládne? Každá ocel po určité době oxiduje, avšak některá více než jiná. Při volbě tloušťky oceli je třeba zohlednit stupeň koroze.

Rozhodnete-li se použít povětrnostně odolnou ocel bez nátěru, ušetříte emise oxidu uhličitého. Aplikujete-li nátěr, omezení emisí CO2 trvá, neboť materiál nemusíte přetírat tak často, jako běžnou uhlíkovou ocel.

Kéž by si Gustave Eiffel počkal na povětrnostně odolnou ocel SSAB

V roce 1889 byla dokončena stavba jedné z nejvýraznějších světových budov – Eiffelovy věže. Toto dílo s celkovou výškou 324 metrů a hmotností 7 300 tun je architektonickým a technickým mistrovským dílem. Gustave Eiffel si zvolil tvářenou ocel. Co kdyby byla Eiffelova věž vyrobena z povětrnostně odolné oceli SSAB?

Bez nátěru by se každoročně ušetřilo 8,6 tun barvy a spousta dnů potřebné lidské práce. Celkem se tak jedná o ohromujících 1 092 tun barvy, což je skutečně šokující údaj, pokud si uvědomíme, že patina s podobným vzhledem by fungovala stejně dobře.

Eiffelova věž

Stáhněte si naše doporučení pro konstruktéry mostů

Související obsah

180